turgut azal kavram itibariyle yanlış bilgi verilen bir gruptur. entelektüel ve politik camiada türk solu, ulusalcı ve türk milliyetçisi olmakla itham edilirler ki; durum da zaten budur. yukarıda anlatılan sol, farklı sol fraksiyonlardır. türkiye'deki türk soluna dair detaylı analizler yapabilmek için, http://www.turksolu.com.tr/24/kitap24.htm linkinden faydalanabilirsiniz. ayrıca; (görsel: 1976) omü sözlük'teki türk solu ile ilgili bütün yazılar.