mr. robot endeks sıralamasındaki 50 üniversite şöyle: 1. orta doğu teknik üniversitesi 86 2. sabancı üniversitesi 85,8 3. ihsan doğramacı bilkent üniversitesi 82,7 4. boğaziçi üniversitesi 76,3 5. istanbul teknik üniversitesi 72,5 6. izmir yüksek teknoloji enstitüsü 68,1 7. özyeğin üniversitesi 67,4 8. koç üniversitesi 61,7 9. tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 57 10. hacettepe üniversitesi 56,7 11. selçuk üniversitesi 55,2 12. gazi üniversitesi 54,9 13. gebze yüksek teknoloji enstitüsü 54,7 14. ege üniversitesi 53 15. yıldız teknik üniversitesi 49,6 16. anadolu üniversitesi 47,9 17. çukurova üniversitesi 46,9 18. yeditepe üniversitesi 45,9 19. çankaya üniversitesi 45,8 20. atılım üniversitesi 44,6 21. erciyes üniversitesi 44,5 22. süleyman demirel üniversitesi 44,5 23. kocaeli üniversitesi 44 24. bahçeşehir üniversitesi 42,5 25. akdeniz üniversitesi 42 26. ankara üniversitesi 41,8 27. mersin üniversitesi 41,8 28. gaziantep üniversitesi 41,7 29. uludağ üniversitesi 39,9 30. karadeniz teknik üniversitesi 39,7 31. düzce üniversitesi 38,4 32. dokuz eylül üniversitesi 38,3 33. kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi 37,7 34. fırat üniversitesi 33,3 35. izmir ekonomi üniversitesi 32,6 36. istanbul üniversitesi 32,4 37. atatürk üniversitesi 32,3 38. niğde üniversitesi 30,9 39. fatih üniversitesi 30,8 40. melikşah üniversitesi 30,2 41. okan üniversitesi 30,0 42. pamukkale üniversitesi 29,8 43. ışık üniversitesi 28,9 44. ondokuz mayıs üniversitesi 28,8 ....................................... dünya genlinde 2713 sırada.önündeki değer üniversitelere bakınız 45. kadir has üniversitesi 28,7 46. afyon kocatepe üniversitesi 27,6 47. gaziosmanpaşa üniversitesi 27,6 48. başkent üniversitesi 26,8 49. eskişehir osmangazi üniversitesi 26,7 50. istanbul şehir üniversitesi 26,7 omü sözlük'teki trabzonlusuz ordulusuz rizelisiz bir samsun ile ilgili bütün yazılar.