zorakimuhendis korkunç ıvan ve oğlu ivan, `ilya repin`'in en meşhur tablolarından biridir. korkunç ivan oğlunu öldürüyor (rusça: ıvan groznыy ubivaet sort sыna) olarak da bilinir. resim, ilk rus çarı ıv. ivan'ın, bir öfke krizi sonucu oğlu ivan ıvanoviç'in şakağına asasıyla vurmasından sonra oğlunun babasının kucağında ölüşünü göstermektedir. tabloda, babanın dehşeti, pişmanlığı ve azabı, ve hayatı sönmekte olan oğlunun sakin ifadesi görülmektedir. 1885'te tamamlanan tablo, moskova'da tretyakov galerisi'nde sergilenmektedir. (görsel: 3823)(görsel: 3824) [https://tr.m.wikipedia.org/wiki/korkun%c3%a7_%c4%b0van_o%c4%9flunu_%c3%96ld%c3%bcr%c3%bcyor link] omü sözlük'teki ivan the terrible and his son ile ilgili bütün yazılar.