oas antik yunan lisanından çağdaş dillere geçmiş bileşik "fotosentez" kelimesi, "ışıkla üretmek" veya "güneş ışığıyla üretmek" anlamına gelmektedir. enerji, canlıların yaşayabilmeleri için mutlak bir ihtiyaçtır. canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli bütün besinlerdeki enerjinin başlıca kaynağı güneş'tir. yeryüzündeki yaşamın besleyici ve devinim sağlayıcı gücü olan güneş enerjisinin, yeşil bitkiler ve bazı canlılar tarafından (doğrudan) alınıp kullanılmasına fotosentez denir. --- `spoiler` --- insanlar ve hayvanlarsa, kalbin ve kasların çalışmasını, vücuttaki kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesini sağlayan enerjiyi, hayvansal ve bitkisel besinlerden, yani dolaylı olarak güneş'ten alır. ( bakınız: `güneş` ) --- `spoiler` --- omü sözlük'teki fotosentez ile ilgili bütün yazılar.