chie shih shuai türkiye'de evrimle ilgili yapılan münazara programları genellikle belirli bir moderasyon doğrultusunda bilim insanlarıyla din insanları arasında yapıldığından çok sonuçsuz kalıyor. din ve bilim farklı veriler üzerinden işleyen, farklı argümanları ve prensipleri farklı yöntemlerle temel alan alanlar. yani, canlıların evrimiyle başlayan program, insanın evrimine değindikten sonra her nasılsa cinlerin evriminin tartışıldığı bir bölümle falan devam ediyor... şahsî anlamda şunu söyleyebilirim; darwin temelli teoriye ön yargıyla ya da dinî dogmalarıyla çelişkili olduğu yönünde bakanlara, c. darwin'in önermeleri sayesinde bugün gen biliminde önemli sonuçlar elde edildiğini, tıpta yeni gelişmeler sağlandığını, bu görüşlerin günümüz insanlığına bir boyutuyla pozitif yönde yansıdığını açıkladığımda, genellikle bakış açıları da olumlu yönde değişiyor. bunu gördüm. en azından küfür etmeyi bırakıyorlar... zaten, evrim teorisi bir çatışma sahası değil, bir çalışma sahasıdır. yine, ara form arayanlar için kendimi önerebilir. burdan omü sözlük aracılığıyla bilime hizmet için ara form örneği, sample olmaya açık olduğumu ilan ederim (u: gb) omü sözlük'teki evrim kuramı ile ilgili bütün yazılar.