oas (b:#001) pokedex sıra numarasıyla genel pokemon listelemesinde ilk sırada yer alan, bitki ve zehir türü olan birinci nesil pokemondur. bulbasaur, bitkisel özelliklere sahip olan ve fizyolojik bakımdan kurbağaya benzeyen, ama ayaklarında pençeler olan bir `pokemon`. açık yeşil renkli vücudunda koyu yeşil renki benekler bulunmakta. sırtının üstünde büyükçe bir çiçek tohumu taşıyor. sırtındaki bu çiçek tohumu serpildikçe önce `ivysaur`'a, sonra da `venusaur`'a evrilebiliyor. bünyesinde zehirli çiçek tozları barındıran tohumunun hemen altından istediği şekilde kullanabileceği bir çift sarmaşık kökü uzayabiliyor. fotosentez yapabiliyor, güneş ışığını enerji ve besin olarak depolayabiliyor. besin ihtiyacını hem bitkisel, hem de hayvansal şekilde sağlayabiliyor. bulbasaur'ların genellikle soğukkanlı ve inatçı bir yapıları vardır. pokemon anime serisinde hızlı eğitilebilir, hızlı gelişim gösterebilir ve evcilleştirildiklerinde hayli sadık olmaları bakımlarından, pokemon antrenörlüğüne başlayacak olanlar için `charmander` ve `squirtle` ile beraber birinci jenerasyonun ideal başlangıç pokemonlarıdır. animede ayrıca, bulbasaur'ların ivysaur'lara evrilmek için periyodik aralıklarla toplandıkları gizli bir bahçeleri olduğundan bahsedilmiştir. bulbasaur adının kökeni; ingilizcede hem ampul, hem de çiçek soğanı (çiçek tohumu) anlamına gelen "bulb" ve antik yunan lisanında sürüngen anlamına gelen "saur" kelimelerinin birleşiminden geliyor. ayrıca (bkz: pokemon) (bkz: pokedex) (bkz: birinci nesil pokemonlar) omü sözlük'teki bulbasaur ile ilgili bütün yazılar.